Song LyricsZambian Music

T-Low Ft. Y Celeb & Super Kena – Kukosa (Song Lyrics)

T-Low Ft. Y Celeb & Super Kena – Kukosa Song Lyrics 2022

T-Low Ft. Y Celeb & Super Kena Kukosa (Song Lyrics)

Kukosa by T-Low, Y Celeb & Super Kena

[HOOK]

Tenzilipo mu kendulo
Hustle life bakamba nanomba nshalaba
Kukosa boi nshakubepe
Ba guy tabafwa boi nshaku bepe
Ma ganizo ya mutu wanga
Yenze survivala nanomba nshalaba
Ala kukosa boi nshaku bepe
Ba guy tabafwa boi nshakubepe
Ehh ehh
Now we okay
Eeh ehh
now we okay
Ehh ehh
Now we okay
Eeh ehh
now we okay

[VERSE]

Nalelala muli koloboi
Ba guy nokulenjita ati kolwe boi
Ba bwele nebo palya ya balansa
Pantu baumfwa ipepo lyandi balipa answer
Fimalomba filendomba so leka Mfitane
Trip after trip movement ka mpitane
Mwebale ntuka
Nalelo mutukane
Mwale nkana tumone
Nalelo mutu kane
Apa nomba ndesalula
Nalyamba Tanana nabale nsalula
I made me to be my own boss
Nga bati nali talala ni yes of course
Ichikwela naku kanina iwe
Lesa alipala nda kontoka mu high way
Wika pampa muli ba guy tabafwa
Bena love kukulanga chilya wafwa
Ameno mafupa
Bamulumba mulumba
Tabampala ndi mulongee
Super kena Teti Naine mbalonge
Nine Ndiko balekefye bankonke
Abatalali…..

[HOOK]

Tenzilipo mu kendulo
Hustle life bakamba nanomba nshalaba
Kukosa boi nshakubepe
Ba guy tabafwa boi nshaku bepe
Ma ganizo ya mutu wanga
Yenze survivala nanomba nshalaba
Ala kukosa boi nshaku bepe
Ba guy tabafwa boi nshakubepe
Ehh ehh
Now we okay
Eeh ehh
now we okay
Ehh ehh
Now we okay
Eeh ehh
now we okayy

[VERSE]

Mu life
Ufwile fye uku tintisha ulusokoshi
Balefilwa ukukwafwa but bashita imbokoshi
Pachililo lulya wafwa
Ameno mafupa balupwa taba twafwa
I’ll be nanikane
Bread winner kaili lesa ali pala kale
More Pain More Gain Paka Nokukontoka
paka noku paka noku privisha abamiponto ka
Ninebo mwana ghetto
I Alwani supreme olo ufulamineko
Kasengula epo kekele aka tila ka mushi
Futi kuba fye na lesa fyaku panda malushi
Ukusombola ni fintu wabyele
Wipwisha Ushemo Ukabwele
So we keep on hustle
Noti nku nenuka
Noti bu lazo
Ifipale Filashenteka, akabanda

[OUTRO]

Download T-Low Ft. Y Celeb – Kukosa Mp3

More Content From T-Low & Y Celeb

Related Articles

Back to top button